Open/Close Menu Laboratorium Badania Wody Ekolabos sp. z o. o. oferuje pełny zakres badania wody.

Badanie wody można zlecić w każdym laboratorium świadczącym usługi tego typu, posiadającym zatwierdzenie Państwowego Inspektora Sanitarnego. Zatwierdzenie to laboratoria otrzymują na podstawie wyników oceny przez Sanepid lub na podstawie posiadanego certyfikatu akredytacji. Co ważne akredytacja laboratorium nie jest równoznaczna z zatwierdzeniem laboratorium przez Sanepid i nawet akredytowane laboratoria muszą występować do Inspekcji Sanitarnej o wydanie…

Ogólnopolskie Biuro Obsługi Klienta       22 379 25 20