Open/Close Menu Laboratorium Badania Wody Ekolabos sp. z o. o. oferuje pełny zakres badania wody.

Parametry wody pitnej są nieustannie kontrolowane przez laboratoria badanie wody w celu zapewnienia odbiorcom wody o jakości spełniającej kryteria określone w przepisach prawnych. Jakość wody pitnej ma kluczowe znaczenie dla zdrowia organizmu. Wymagania stawiane wodzie przeznaczonej do spożycia są jednakowe na terenie całej Unii Europejskiej. Badanie wody pitnej jako podstawowy element kontroli jakości należy wykonywać…

Ogólnopolskie Biuro Obsługi Klienta       22 379 25 20