Open/Close Menu Laboratorium Badania Wody Ekolabos sp. z o. o. oferuje pełny zakres badania wody.

Parametry wody wodociągowej są nieustannie kontrolowane przez laboratoria badanie wody w celu zapewnienia odbiorcom wody o jakości spełniającej kryteria określone w przepisach prawnych. Jakość wody pitnej ma kluczowe znaczenie dla zdrowia organizmu. Wymagania stawiane wodzie przeznaczonej do spożycia są jednakowe na terenie całej Unii Europejskiej. Badanie wody jako podstawowy element kontroli jakości należy wykonywać w…

Badanie wody Legionella Bakterie Legionella zostały odkryte w latach osiemdziesiątych XX-go wieku w Stanach Zjednoczonych. Ich odkrycie było związane z serią zachorowań uczestników konwentu Legionu Amerykańskiego w rocznicę podpisania deklaracji niepodległości. Bakterie te wywołują u człowieka nietypowe zapalenie płuc, Legionellozą. Bakterie Legionella występują w środowisku naturalnym w rezerwuarach wody morskiej oraz wód śródlądowych. Ich rozowojowi…

Analiza wody pod kątem dobrania technologii uzdatniania wody zawiera niektóre specyficzne parametry, które nie są badane w rutynowym badaniu kontrolnym. Czy każda woda nadaje się do uzdatnienia? Mówi się, że w dzisiejszych czasach nie ma we wszechświecie wody, której nie można by uczynić zdatnej do spożycia. W stwierdzeniu tym jest wiele prawdy – przynajmniej przy…

Nadzór nad jakością wody wodociągowej w Polsce sprawuje Państwowa Inspekcja Sanitarna. Badania kontrolne wykonywane są w określonych punktach czerpania wody oraz zgodnie ze z góry opracowanym harmonogramem. Badania te mają na celu weryfikację czy woda dostarczana przez zakład wodociągów spełnia kryteria określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Ponieważ…

Badanie wody cena. Czy badania wody są na prawdę drogie? Wielu właścicieli przydomowego ujęcia wody narzeka na cenę badania wody przed zastosowaniem uzdatniania wody. Bardzo wielu próbuje oszczędzić na badaniu rezygnując z niektórych parametrów, które w ich ocenie są „mniej ważne”. Bywają i tacy, którzy z badania wody rezygnują całkowicie inwestując zaoszczędzoną kwotę w wyższy model…

Metody badania wody Badania wody w naszym laboratorium wykonujemy zgodnie z następującymi metodami / procedurami badawczymi: PN-EN ISO 6222:2004 Jakość wody. Oznaczanie ilościowe mikroorganizmów zdolnych do wzrostu. Określenie ogólnej liczby kolonii metodą posiewu na agarze odżywczym PN-EN ISO 7899-2:2004 Jakość wody. Wykrywanie i oznaczanie ilościowe enterokoków kałowych. Część 2: Metoda filtracji membranowej PN-EN ISO 9308-1:2014-12…

Badanie wody do Sanepidu wykonuje się najczęściej na potrzeby odbioru nowego obiektu np. lokalu gastronomicznego lub usługowego, budynków zakwaterowania zbiorowego bądź cyklicznej kontroli w ramach nadzoru sanitarnego. Najczęściej wymaganym badaniem wody na potrzeby Sanepidu jest badanie mikrobiologiczne. W ramach tego badania analizuje się zawartość ogólnej liczby mikroorganizmów w wodzie (bakterii oraz grzybów). Bada się również…

Badanie wody z własnego ujęcia stanowi podstawę oceny przydatności wody do spożycia. Dostęp do sieci wodociągowej w dzisiejszych czasach nie stanowi problemu dla niemal 99% mieszkańców naszego Kraju. Mimo to studnie przydomowe cieszą się niesłabnącym zainteresowaniem od kilkudziesięciu lat. Własne ujęcie wody to znakomity sposób na zaoszczędzenie na rachunkach, szczególnie gdy wykonujemy sporo prac wokół…

Ogólnopolskie Biuro Obsługi Klienta       22 379 25 20