Open/Close Menu Laboratorium Badania Wody Ekolabos sp. z o. o. oferuje pełny zakres badania wody.
badania wody

Woda jako istotny element prawidłowego funkcjonowania organizmu człowieka powinna być poddawana regularnym analizom. Badania wody pozwalają określić czy występują w niej zanieczyszczenia chemiczne lub mikrobiologiczne, które mogą być szkodliwe dla zdrowia człowieka lub wpływać niekorzystnie na środowisko.

W przypadku wątpliwości związanych z pogorszeniem jakości wody poprzez wystąpienie nieprzyjemnego zapach, mętności, nieodpowiedniego smaku i in. zapraszamy do skorzystania z naszych usług.

Wykonujemy badania wody:

Wody do celów kontroli sanitarnej m.in. do odbioru lokali gastronomicznych, przyłączy, kontroli czystości instalacji wewnętrznej w punktach użyteczności publicznej

Wody surowej

Wody technologicznej

Wody kotłowej

Laboratorium Badania Wody Ekolabos sp. z o.o. posiada zatwierdzenie Państwowej Inspekcji Sanitarnej, co upoważnia do wykonywania badań wody pitnej, przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Uzyskana ekspertyza wyników badań parametrów fizykochemicznych i mikrobiologicznych wody oraz ich porównanie z Najwyższymi Dopuszczalnymi Wartościami zamieszczonymi w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi pozwala jednoznacznie określić: czy woda jest bezpieczna i zdatna do picia bądź czy wymaga uzdatnienia.

Ogólnopolskie Biuro Obsługi Klienta       22 379 25 20