Open/Close Menu Laboratorium Badania Wody Ekolabos sp. z o. o. oferuje pełny zakres badania wody.
badanie wody ze studni

Właściciele indywidualnych ujęć wody pitnej, przed użytkowaniem swoich studni – kopanych czy wierconych powinni wykonać badanie wody ze studni pod kątem jej przydatności do spożycia. Nieodpowiednie zabezpieczenie studni, bliskie położenie szamba, nawożenie okolicznych upraw, długotrwały brak eksploatacji studni są częstą przyczyną zakażeń bakteriologicznych oraz chemicznych zanieczyszczeń wody w studniach. Głównym problemem są metale ciężkie, związki azotu pochodzenia organicznego oraz bakterie chorobotwórcze, m.in. Escherichia coli, Enterokoki kałowe. Regularne wykorzystywanie takiej wody w celach konsumpcyjnych może prowadzić do negatywnych skutków zdrowotnych- nagłych i przewlekłych, szczególnie u osób starszych oraz dzieci.

Badanie wody ze studni powinno wykonać się m.in., gdy:

zaszły istotne zmiany parametrów fizykochemicznych wody np. zapachu, smaku, mętności

studnia nie była długo eksploatowana lub nigdy wcześniej nie była poddawana analizom pod kątem jej przydatności do spożycia,

w sąsiedztwie znajduje się szambo,

występują podrażnienia skóry.

Wykonanie analiz wody pod kątem parametrów fizykochemicznych lub/i mikrobiologicznych umożliwia podjęcie odpowiednich działań mających na celu jej uzdatnienie. W wielu przypadkach, aby przywrócić wodę do stanu, w którym jest ona zdatna do spożycia, wystarczające jest zastosowanie prostego zabiegu, jakim jest dezynfekcja studni.

Ogólnopolskie Biuro Obsługi Klienta       22 379 25 20