Open/Close Menu Laboratorium Badania Wody Ekolabos sp. z o. o. oferuje pełny zakres badania wody.

Jakość wody pitnej ma kluczowe znaczenie dla zdrowia organizmu. Parametry wody wodociągowej są nieustannie kontrolowane przez laboratoria badania wody w celu zapewnienia odbiorcom wody o jakości spełniającej kryteria określone w przepisach prawnych. Wymagania stawiane wodzie przeznaczonej do spożycia są jednakowe na terenie całej Unii Europejskiej. Badanie wody jako podstawowy element kontroli jakości należy wykonywać w…

Badanie wody Legionella Bakterie Legionella zostały odkryte w latach osiemdziesiątych XX-go wieku w Stanach Zjednoczonych. Ich odkrycie było związane z serią zachorowań uczestników konwentu Legionu Amerykańskiego w rocznicę podpisania deklaracji niepodległości. Bakterie te wywołują u człowieka nietypowe zapalenie płuc, Legionellozą. Bakterie Legionella występują w środowisku naturalnym w rezerwuarach wody morskiej oraz wód śródlądowych. Ich rozowojowi…

Analiza wody pod kątem dobrania technologii uzdatniania wody zawiera niektóre specyficzne parametry, które nie są badane w rutynowym badaniu kontrolnym. Czy każda woda nadaje się do uzdatnienia? Mówi się, że w dzisiejszych czasach nie ma we wszechświecie wody, której nie można by uczynić zdatnej do spożycia. W stwierdzeniu tym jest wiele prawdy – przynajmniej przy…

Nadzór nad jakością wody wodociągowej w Polsce sprawuje Państwowa Inspekcja Sanitarna. Badania kontrolne wykonywane są w określonych punktach czerpania wody oraz zgodnie ze z góry opracowanym harmonogramem. Badania te mają na celu weryfikację czy woda dostarczana przez zakład wodociągów spełnia kryteria określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Ponieważ…

Ogólnopolskie Biuro Obsługi Klienta       22 379 25 20