badanie-wody-8

Jakość wody pitnej ma kluczowe znaczenie dla zdrowia organizmu. Parametry wody wodociągowej są nieustannie kontrolowane…

badanie-wody-legionella

Badanie wody Legionella Bakterie Legionella zostały odkryte w latach osiemdziesiątych XX-go wieku w Stanach Zjednoczonych….

badanie-wody-w-celu-uzdatniania

Analiza wody pod kątem dobrania technologii uzdatniania wody zawiera niektóre specyficzne parametry, które nie są…

badanie-wody-do-sanepidu

Nadzór nad jakością wody wodociągowej w Polsce sprawuje Państwowa Inspekcja Sanitarna. Badania kontrolne wykonywane są…

badanie-wody-7

Czy badania wody są na prawdę drogie? Wielu właścicieli przydomowego ujęcia wody narzeka na cenę…

Metody badania wody Badania wody w naszym laboratorium wykonujemy zgodnie z następującymi metodami / procedurami…

Badanie wody do Sanepidu wykonuje się najczęściej na potrzeby odbioru nowego obiektu np. lokalu gastronomicznego…

badanie wody z wlasnego ujecia

Badanie wody z własnego ujęcia stanowi podstawę oceny przydatności wody do spożycia. Dostęp do sieci…

badanie wody z wlasnego ujecia

Właściciele indywidualnych ujęć wody pitnej, przed użytkowaniem swoich studni – kopanych czy wierconych powinni wykonać…

Po złożeniu zamówienia i odebraniu przesyłki z pojemnikami na próbki postępuj zgodnie z poniższą instrukcją:…

Woda jako istotny element prawidłowego funkcjonowania organizmu człowieka powinna być poddawana regularnym analizom. Badania wody…

Bakterie z rodzaju Legionella powszechnie występują w środowisku naturalnym, szczególnie w miejscach o wzmożonej wilgotności….