badanie-wody-8

Jakość wody pitnej ma kluczowe znaczenie dla zdrowia organizmu. Parametry wody wodociągowej są nieustannie kontrolowane…

badanie-wody-legionella

Badanie wody Legionella Bakterie Legionella zostały odkryte w latach osiemdziesiątych XX-go wieku w Stanach Zjednoczonych….

badanie-wody-w-celu-uzdatniania

Analiza wody pod kątem dobrania technologii uzdatniania wody zawiera niektóre specyficzne parametry, które nie są…

badanie-wody-do-sanepidu

Nadzór nad jakością wody wodociągowej w Polsce sprawuje Państwowa Inspekcja Sanitarna. Badania kontrolne wykonywane są…

badanie-wody-7

Czy badania wody są na prawdę drogie? Wielu właścicieli przydomowego ujęcia wody narzeka na cenę…

Metody badania wody Badania wody w naszym laboratorium wykonujemy zgodnie z następującymi metodami / procedurami…