Open/Close Menu Laboratorium Badania Wody Ekolabos sp. z o. o. oferuje pełny zakres badania wody.
instrukcja pobierania próbek wody

Po złożeniu zamówienia i odebraniu przesyłki z pojemnikami na próbki postępuj zgodnie z poniższą instrukcją:

Uwaga: Dzień przed planowanym pobraniem próbek poinformuj o tym laboratorium oraz umieść wkład chłodzący w zamrażarce.

zestaw_do_pobierania_probek_wody

Zestaw do pobierania próbek zawiera butelki, wkłady chłodzące, preparat do dezynfekcji oraz parę rękawiczek jednorazowych.

1. Przygotuj kran

pobieranie-wody-do-badan

W trakcie pobierania próbek skorzystaj z rękawiczek jednorazowych dołączonych do zestawu.

  • Przed przystąpieniem do pobierania próbek wody do badań wykonaj płukanie sieci wodociągowej upuszczając zimną wodę do ustalenia stałej temperatury (ok 15 min).

  • Zdemontuj sitko (perlator) oraz wyciągnij gumową uszczelkę.

  • Usuń wszelkie zanieczyszczenia jak kamień lub rdza, np. przez wyszorowanie wylewki

  • Kilkakrotnie odkręć i zakręć zawór.

2. Zdezynfekuj końcówkę wylewki

badanie-wody-mikrobiologiczne

Zdezynfekuj końcówkę wylewki za pomocą dołączonego do zestawu preparatu do dezynfekcji. Po spryskaniu kranu odczekaj ok. 3 min.

Uwaga! Preparat biobójczy zawiera izopropanol. Nie wolno używać go w pobliżu źródeł ognia. Przed użyciem zapoznaj się z treścią etykiety na opakowaniu. Przechowuj w miejscu niedostępnym dla dzieci.

3. Upuszczaj zimną wodę przez około 5 min.

badanie-wody-fizykochemiczne

Po dezynfekcji upuszczaj zimną wodę przez ok. 3 – 5min. Strumień wody ustaw tak aby woda wypływała swobnie, nie chlapiąc na boki.

4. Pobierz próbkę wody do badań mikrobiologicznych

badanie-wody-cena1

Uwaga: butelka zawiera minimalną ilość tiosiarczanu sodu w postaci proszku lub płynu. Może on być ledwo widoczny. Nie wolno płukać butelki sterylnej przed pobraniem.

Rozpaku sterylną butelkę z worka strunowego. Ostrożnie odkręć nakrętkę nie odwracając jej do góry dnem, tak aby nic nie osiadło na jej wewnętrznej części. Nie dotykaj wewnętrznej strony nakrętki ani butelki. Pobierz ok. 500ml wody (do zwężenia butelki). Zakreć szczelnie butelkę.

analiza-wody

5. Pobierz próbkę wody do badań fizykochemicznych

badania_wody

Wypłucz dwukrotnie butelkę badaną wodą. Napełnij butelkę tak aby pęcherzyk powietrza pod nakrętką był możliwie jak najmniejszy – ściśnij butelkę w czasie zakręcania tak aby woda wypchnęła powietrze.

pobieranie-wody-do-badan-fizykochemicznych

Pobrane próbki umieść w pojemniku termoizolacyjnym razem z wkładem chłodzącym oraz preparatem do dezynfekcji. Zaklej opakowanie i oddaj pojemnik naszemu dostawcy. Pamiętaj, że najpóźniej jeden dzień przed pobraniem próbek należy powiadomić laboratorium.

W razie dodatkowych pytań lub problemów z pobraniem próbek skontaktuj się z naszym Biurem Obsługi Klienta pod nr 71 738 20 25 lub biuro@ekolabos.pl

Ogólnopolskie Biuro Obsługi Klienta       22 379 25 20