Open/Close Menu Laboratorium Badania Wody Ekolabos sp. z o. o. oferuje pełny zakres badania wody.
Legionella

Bakterie z rodzaju Legionella powszechnie występują w środowisku naturalnym, szczególnie w miejscach o wzmożonej wilgotności.

Cechą wyróżniającą jest ich skłonność do szybkiego rozmnażania oraz tworzenia kolonii w temperaturze 38-42 °C. Ze względu na możliwość przetrwania bakterii w temp. powyżej 50°C, ich eliminacja ze środowiska jest dość trudna. Bakterie te mogą powodować choroby układu oddechowego. Do zakażenia się pałeczkami tej bakterii dochodzi w wyniku wdychania aerozolu powietrzno-wodnego lub powietrzno-pyłowego (np. podczas kąpieli pod prysznicem, używania klimatyzacji).

Warto zwrócić uwagę, iż największe zagrożenie występowania bakterii związane jest z instalacjami ciepłej wody użytkowej. Brak recyrkulacji, obecność osadów oraz wysokie temperatury stanowią idealne warunki do namnażania się chorobotwórczych bakterii, dlatego też istotnym elementem jest badanie ciepłej wody użytkowej pod kątem występowania tych pałeczek.

Badanie wody Legionella

Zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody do spożycia dopuszczalna wartość bakterii Legionella wynosi <100jtk/100ml badanej wody. Próbki do badań mikrobiologicznych w kierunku jej obecności  powinny pochodzić z różnych punktów sieci wodociągowej zlokalizowanych w:

wypływie ze zbiornika ciepłej wody lub najbliższym punkcie czerpalnym,

punkcie czerpalnym najdalej położonym od zbiornika ciepłej wody,

miejscu powrotu wody do podgrzewacza ,

wybranych punktach pośrednich, których liczba zależy od wielkości systemu.

Cena badania wody w kierunku legionella to ok. 150zł netto. Jeśli chcesz zlecić badanie wody skontaktuj się z naszym Biurem Obsługi Klienta.

Ogólnopolskie Biuro Obsługi Klienta       22 379 25 20