Open/Close Menu Laboratorium Badania Wody Ekolabos sp. z o. o. oferuje pełny zakres badania wody.

Metody badania wody

Badania wody w naszym laboratorium wykonujemy zgodnie z następującymi metodami / procedurami badawczymi:

PN-EN ISO 6222:2004 Jakość wody. Oznaczanie ilościowe mikroorganizmów zdolnych do wzrostu. Określenie ogólnej liczby kolonii metodą posiewu na agarze odżywczym

PN-EN ISO 7899-2:2004 Jakość wody. Wykrywanie i oznaczanie ilościowe enterokoków kałowych. Część 2: Metoda filtracji membranowej

PN-EN ISO 9308-1:2014-12 Jakość wody. Oznaczanie ilościowe Escherichia coli i bakterii grupy coli. Część 1: Metoda filtracji membranowej do badania wód o małej ilości mikroflory towarzyszącej

PN-Z-11001-3:2000 Butelkowane naturalne wody mineralne lecznicze. Wymagania jakościowe i badania dotyczące butelkowanych wód leczniczych

PN-EN ISO 11731-2:2008 Jakość wody. Wyrywanie i oznaczanie ilościowe bakterii z rodzaju Legionella. Część 2: Metoda filtracji membranowej dla wód o małej liczbie baterii

PN-EN ISO 16266:2009 Jakość wody. Wykrywanie i oznaczanie ilościowe Pseudomonas aeruginosa. Metoda filtracji membranowej PN-EN 27888:1999 Oznaczanie przewodności elektrycznej właściwej

PN-EN ISO 10523:2012 Oznaczanie pH PN ISO 6059:1999 Jakość wody — Oznaczanie sumarycznej zawartości wapnia i magnezu — Metoda miareczkowa z EDTA

PBW 01 wydanie 3 z dnia 14.09 2015 Oznaczanie zawartości jonu amonowego w wodzie metodą spektrofotometryczną

PBW 16 wydanie 2 z dnia 06.11.2015 Oznaczanie zawartości azotanów w wodzie metodą spektrofotometryczną

PBW 03 wydanie 2 z dnia 19.06.2015 Oznaczenie zawartości azotynów w wodzie metodą spektrofotometryczną

PBW 05 wydanie 2 z dnia 20.05.2015 Oznaczanie zawartości żelaza w wodzie metodą spektrofotometryczną

PBW 04 wydanie 2 z dnia 09.07.2015 Oznaczanie zawartości manganu w wodzie metodą spektrofotometryczną

Jeśli jesteś zainteresowany także badaniami kosmetyków odwiedź naszą stronę http://badaniekosmetykow.pl

Ogólnopolskie Biuro Obsługi Klienta       22 379 25 20