badanie-mikrobiologiczne-wody

Badanie mikrobiologiczne

240320 w tym 23% VAT

Badanie wody w zakresie mikrobiologii obejmuje następujące parametry:

  • Bakterie grupy coli
  • Escherichia coli
  • Enterokoki
  • Ogólna liczba drobnoustrojów po 72h w 22stC

Zakres badania zgodny z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z dnia 7 grudnia 2017

Wyczyść