badanie wody ze studni

Badanie wody ze studni

420500 w tym 23% VAT

Badanie pełne wody ze studni obejmuje następujące parametry:

 • bakterie grupy coli
 • Escherichia coli
 • enterokoki
 • ogólna liczba mikroorganizmów w 22stC po 72h
 • pH
 • przewodność
 • mętność
 • żelazo
 • mangan
 • twardość
 • indeks nadmanganianowy
 • jon amonowy
 • azotany

Zakres badań zgodny z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z dnia 7 grudnia 2017.

Wyczyść