Open/Close Menu Laboratorium Badania Wody Ekolabos sp. z o. o. oferuje pełny zakres badania wody.

Parametry wody pitnej są nieustannie kontrolowane przez laboratoria badanie wody w celu zapewnienia odbiorcom wody o jakości spełniającej kryteria określone w przepisach prawnych. Jakość wody pitnej ma kluczowe znaczenie dla zdrowia organizmu. Wymagania stawiane wodzie przeznaczonej do spożycia są jednakowe na terenie całej Unii Europejskiej. Badanie wody pitnej jako podstawowy element kontroli jakości należy wykonywać…

Analiza wody pod kątem dobrania technologii uzdatniania wody zawiera niektóre specyficzne parametry, które nie są badane w rutynowym badaniu kontrolnym. Czy każda woda nadaje się do uzdatnienia? Mówi się, że w dzisiejszych czasach nie ma we wszechświecie wody, której nie można by uczynić zdatnej do spożycia. W stwierdzeniu tym jest wiele prawdy – przynajmniej przy…

Nadzór nad jakością wody wodociągowej w Polsce, badanie wody do sanepidu, sprawuje Państwowa Inspekcja Sanitarna. Badania kontrolne wykonuje w określonych punktach czerpania wody oraz zgodnie ze z góry opracowanym harmonogramem. Badania te mają na celu weryfikację czy woda dostarczana przez zakład wodociągów spełnia kryteria określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia o jakości wody przeznaczonej do spożycia…

Badanie wody cena. Czy badania wody są na prawdę drogie? Wielu właścicieli przydomowego ujęcia wody narzeka na cenę badania wody przed zastosowaniem uzdatniania wody. Bardzo wielu próbuje oszczędzić na badaniu rezygnując z niektórych parametrów, które w ich ocenie są „mniej ważne”. Bywają i tacy, którzy z badania wody rezygnują całkowicie inwestując zaoszczędzoną kwotę w wyższy model…

Metody badania wody Badania wody w naszym laboratorium wykonujemy zgodnie z następującymi metodami / procedurami badawczymi: PN-EN ISO 6222:2004 Jakość wody. Oznaczanie ilościowe mikroorganizmów zdolnych do wzrostu. Określenie ogólnej liczby kolonii metodą posiewu na agarze odżywczym PN-EN ISO 7899-2:2004 Jakość wody. Wykrywanie i oznaczanie ilościowe enterokoków kałowych. Część 2: Metoda filtracji membranowej PN-EN ISO 9308-1:2014-12…

Badanie wody do Sanepidu wykonuje się najczęściej na potrzeby odbioru nowego obiektu np. lokalu gastronomicznego lub usługowego, budynków zakwaterowania zbiorowego bądź cyklicznej kontroli w ramach nadzoru sanitarnego. Najczęściej wymaganym badaniem wody na potrzeby Sanepidu jest badanie mikrobiologiczne. W ramach tego badania analizuje się zawartość ogólnej liczby mikroorganizmów w wodzie (bakterii oraz grzybów). Bada się również…

Właściciele indywidualnych ujęć wody pitnej, przed użytkowaniem swoich studni – kopanych czy wierconych powinni wykonać badanie wody ze studni pod kątem jej przydatności do spożycia. Nieodpowiednie zabezpieczenie studni, bliskie położenie szamba, nawożenie okolicznych upraw, długotrwały brak eksploatacji studni są częstą przyczyną zakażeń bakteriologicznych oraz chemicznych zanieczyszczeń wody w studniach. Głównym problemem są metale ciężkie, związki…

Po złożeniu zamówienia i odebraniu przesyłki z pojemnikami na próbki postępuj zgodnie z poniższą instrukcją: Uwaga: Dzień przed planowanym pobraniem próbek poinformuj o tym laboratorium oraz umieść wkład chłodzący w zamrażarce. Zestaw do pobierania próbek zawiera butelki, wkłady chłodzące, preparat do dezynfekcji oraz parę rękawiczek jednorazowych. 1. Przygotuj kran W trakcie pobierania próbek skorzystaj z…

Woda jako istotny element prawidłowego funkcjonowania organizmu człowieka powinna być poddawana regularnym analizom. Badania wody pozwalają określić czy występują w niej zanieczyszczenia chemiczne lub mikrobiologiczne, które mogą być szkodliwe dla zdrowia człowieka lub wpływać niekorzystnie na środowisko. W przypadku wątpliwości związanych z pogorszeniem jakości wody poprzez wystąpienie nieprzyjemnego zapach, mętności, nieodpowiedniego smaku i in. zapraszamy…

Bakterie z rodzaju Legionella powszechnie występują w środowisku naturalnym, szczególnie w miejscach o wzmożonej wilgotności. Cechą wyróżniającą jest ich skłonność do szybkiego rozmnażania oraz tworzenia kolonii w temperaturze 38-42 °C. Ze względu na możliwość przetrwania bakterii w temp. powyżej 50°C, ich eliminacja ze środowiska jest dość trudna. Bakterie te mogą powodować choroby układu oddechowego. Do zakażenia…

Badanie wody można zlecić w każdym laboratorium świadczącym usługi tego typu, posiadającym zatwierdzenie Państwowego Inspektora Sanitarnego. Zatwierdzenie to laboratoria otrzymują na podstawie wyników oceny przez Sanepid lub na podstawie posiadanego certyfikatu akredytacji. Co ważne akredytacja laboratorium nie jest równoznaczna z zatwierdzeniem laboratorium przez Sanepid i nawet akredytowane laboratoria muszą występować do Inspekcji Sanitarnej o wydanie…

Ogólnopolskie Biuro Obsługi Klienta       22 379 25 20