Open/Close Menu Laboratorium Badania Wody Ekolabos sp. z o. o. oferuje pełny zakres badania wody.

Metody badania wody Badania wody w naszym laboratorium wykonujemy zgodnie z następującymi metodami / procedurami badawczymi: PN-EN ISO 6222:2004 Jakość wody. Oznaczanie ilościowe mikroorganizmów zdolnych do wzrostu. Określenie ogólnej liczby kolonii metodą posiewu na agarze odżywczym PN-EN ISO 7899-2:2004 Jakość wody. Wykrywanie i oznaczanie ilościowe enterokoków kałowych. Część 2: Metoda filtracji membranowej PN-EN ISO 9308-1:2014-12…

Ogólnopolskie Biuro Obsługi Klienta       22 379 25 20