Open/Close Menu Laboratorium Badania Wody Ekolabos sp. z o. o. oferuje pełny zakres badania wody.

Parametry wody wodociągowej są nieustannie kontrolowane przez laboratoria badanie wody w celu zapewnienia odbiorcom wody o jakości spełniającej kryteria określone w przepisach prawnych. Jakość wody pitnej ma kluczowe znaczenie dla zdrowia organizmu. Wymagania stawiane wodzie przeznaczonej do spożycia są jednakowe na terenie całej Unii Europejskiej. Badanie wody jako podstawowy element kontroli jakości należy wykonywać w…

Nadzór nad jakością wody wodociągowej w Polsce sprawuje Państwowa Inspekcja Sanitarna. Badania kontrolne wykonywane są w określonych punktach czerpania wody oraz zgodnie ze z góry opracowanym harmonogramem. Badania te mają na celu weryfikację czy woda dostarczana przez zakład wodociągów spełnia kryteria określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Ponieważ…

Badanie wody cena. Czy badania wody są na prawdę drogie? Wielu właścicieli przydomowego ujęcia wody narzeka na cenę badania wody przed zastosowaniem uzdatniania wody. Bardzo wielu próbuje oszczędzić na badaniu rezygnując z niektórych parametrów, które w ich ocenie są „mniej ważne”. Bywają i tacy, którzy z badania wody rezygnują całkowicie inwestując zaoszczędzoną kwotę w wyższy model…

Badanie wody do Sanepidu wykonuje się najczęściej na potrzeby odbioru nowego obiektu np. lokalu gastronomicznego lub usługowego, budynków zakwaterowania zbiorowego bądź cyklicznej kontroli w ramach nadzoru sanitarnego. Najczęściej wymaganym badaniem wody na potrzeby Sanepidu jest badanie mikrobiologiczne. W ramach tego badania analizuje się zawartość ogólnej liczby mikroorganizmów w wodzie (bakterii oraz grzybów). Bada się również…

Badanie wody można zlecić w każdym laboratorium świadczącym usługi tego typu, posiadającym zatwierdzenie Państwowego Inspektora Sanitarnego. Zatwierdzenie to laboratoria otrzymują na podstawie wyników oceny przez Sanepid lub na podstawie posiadanego certyfikatu akredytacji. Co ważne akredytacja laboratorium nie jest równoznaczna z zatwierdzeniem laboratorium przez Sanepid i nawet akredytowane laboratoria muszą występować do Inspekcji Sanitarnej o wydanie…

Ogólnopolskie Biuro Obsługi Klienta       22 379 25 20